Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forældrekonsultationer- og møder

I barnets børnehavetid vil I årligt blive tilbudt samtaler.

Den første, når barnet har gået ca. 3 måneder i børnehaven. Her drøfter vi sammen med jer hvordan barnet har fundet sig til rette i forhold til både børn og voksne, om barnets trivsel, vores samarbejde m.m. Denne samtale er til stor gavn for at skabe de bedste forudsætninger for samværet med jeres barn.

Den sidste når spørgsmålet om skolestart nærmer sig tilbyder vi også en samtale om barnets skoleparathed og afrunding på børnehave livet, hvor vi uddyber ”overleveringsdokumentet” vi sender til skolerne.

Der er desuden altid mulighed for jer som forældre at bede om tid til en samtale, hvis I måtte have behov for dette. Samtidig vil vi selvfølgelig også indkalde jer hvis der er forhold omkring jeres børns trivsel, som vi ønsker at drøfte i et mere lukket forum.

Forældremøder
Ud over den daglige kontakt holder vi forældremøder 1–2 gange om året, hvor vi informerer om aktuelle emner i relation til børnegruppen. Det er også muligt for jer at gå aktivt ind i forældrebestyrelsen eller i øvrigt at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Bestyrelses referater vil løbende være tilgængelige på Aulas intranet.