Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Den styrkede pædagogiske læreplan

LegDet pædagogiske personale i daginstitutionen udarbejder den pædagogiske læreplan med udgangspunkt i børnegruppen, det pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Læs mere om den styrkede læreplan på Københavns Kommunes hjememside her.

Rosenborg Frihavns Børnehaves Læreplan 
Herunder kan du finde vores nye styrkede læreplan - denne tager afsæt i Rosenborg Frihavns samlede værdier. Vær opmærksom på, at afdelingerne har udarbejdet hver deres læreplan, hvor enkelte afsnit tager afsæt i deres specifikke rammer.

De understående bilag skal læses som to arbejdsredskaber der tydeliggør og eksemplificerer den pædagogiske tilgang og hvordan denne kommer til udtryk i praksis. Bilagene er et fælles redskab, gældene for alle afdelinger.